top of page
  • Yazarın fotoğrafıProf. Dr. Mahmut Can YAĞMURDUR

ORTA DÜNYA

Mediterranian...Akdeniz havzası ülkelerini tanımlamak için kullanılan bir terim. Medi-orta ve terra-toprak ya da alan/dünya anlamında. Mediterranian orta dünyaya ilişkin demektir. Bir tarafta doğu Akdenize uzanan Arap yarımadası, bir tarafta Anadolu yani güneşin doğduğu ülke diye nitelendirdiğimiz Küçük Asya, diğer tarafta Kafkasya ve Kuzey Karadeniz. Yani doğudan batıya uzanan yolun yüzyıllar boyunca üç farklı rotası, dolayısıyla,


Bölgeyi karakterize eden;

1. Kavşak noktalari

2. Köprüler

3. Terminal bölgeleri

vb dir


Ekonomi ise burada iki esas unsura dayanır;

1.Ticaret (al-sat, yap-sat)

2.Komisyon (emlak-arsa vb)

3.Ulaştırma

4.Taşımacılık


Üretim ekonomisi, emek yoğun ve maliyeti yüksek olduğu için teknoloji ithal etmek ve servis hizmetleri daha muteberdir.


Bütün bunların temelinde binlerce yılın şekillendirdiği göçlerin de çok önemli katkıda bulunduğu ilkesizlik ve pragmatizme dayalı kültürel ve sosyal yapı yatar. Sonuçta orta dünyada paraya sahip olmak sosyal statü kabul edilir. Ancak bu sosyal statü parasal bir putperestliğe neden olmuştur. Bilgi üreten değil getiren önemlidir.

Paranın sağladığı sözde statü ise,


1.Gösteriş

2.Şiddet


ile sürdürülmeye çalışılır. Kadın orta dünyada dişidir. Dişi olduğu için üreme ve erkeğin statü göstergesi olarak kabul edildiği için "sahip" olunmalıdır. Çocuksa erkek cinsiyetindeyse önemlidir ve evlattan sayılır.

Bu nedenledir ki orta dünya ortadadır ve ortadır, ne o dur ne budur, ne ondandır ne bundandır, mistik öyküleri sever geliştirir, ne duygusaldır ne de rasyonalisttir. Savaşlar ve çatışmalar maalesef "orta dünya"da bitmez. Büyük savaş çıkacaksa da orta dünya kökenli çıkar. Orta dünyada çıkacak karışıklıkların en çok etkileyeceği ülkeler AB ve ABD dir. Rusya ise geniş ve verimli nüfus yoğunluğu az topraklara sahip olduğu için bencilce orta dünyayı tehdit eder. Çin mi? bürokratik oligarşisi ve ideolojik kırılganlığıyla kendi kendini yiyen bir dev...Yaşıyoruz ve göreceğiz hep birlikte.Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page