top of page
  • Yazarın fotoğrafıProf. Dr. Mahmut Can YAĞMURDUR

KUTLU ADIMIN YILDÖNÜMÜNE DAİR

İdrâksiz kutlamaların duygusal dışavurumlardan ibaret kaldığı bir "19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı"na daha ulaşmış bulunuyoruz.


Türk Ulusu'nun tarihindeki en önemli dönüm noktası olan bu günde kendimizi nereye konumlandırdığımız ayrı bir önem kazanmaktadır. Adriyatikten Çin Denizi'ne uzanan bir coğrafyada bir kısım Türkler püriten emperyalizmin gözlüğü ile bakarak Arap baskısında, bir kısmı ise Rus kültürünün etkisinde, geri kalanı ise arızalı bir batılılaşma kavramının cenderesinde ne diline ne edebiyatına hülasa öz kültürüne sahip çıkabilecek uyanıştan uzak ve üretim ekonomisinde geri kalmış tüketim çılgınlığına kapılmış olarak yaşamaktadır.


19 Mayıs bu uyanışa doğru başlayan kutlu yürüyüşün ilk adımının bayramı ve artık bu idrâkın başladığının bir ifadesi olarak değerlendirilmelidir. Geçmişte bütün Türk Dünyasına, püriten hristiyanlığın protestan İslam gözlüğü ile bakan bir dayatmacı politika, şu günlerde Panislamist bir hortlak halinde üzerimizde gezmekte, hala 19 yüzyıldan kalma çağdışı bir zorlamayla ulusal değil, dinsel birlik dayatmalarıyla küresel sermayenin uşaklığına devam etmektedir.


Bu tehlikeli durumun ilk etapta tahrip ettiği elbette Türk Millî kültürüdür. Ancak bu senaryoyu uygulayan küresel "üst akılsızlar" ve onların muhtelif taşeronları kendi ülkelerindeki göçmenlerden kaynaklanan değişen demografik yapıları nedeniyle olabilecekleri iyi hesaplamak zorundadırlar. İskandinav ülkeleri, başta Almanya olmak üzere kimi AB üyesi ülkeler, Britanya Krallığı ve ABD'de bunun sosyopolitik etkileri şimdilerde daha belirgin hale gelmeye başlamıştır.


Batı ülkelerine sesleniyorum ve tekrar ifade ediyorum ki Slav işgali altındaki geniş Asya steplerinde Vehhabilik propagandası ile bir yerlere varılamaz. Emperyalist ham hayalleri ile mutecaviz işgalci Rusya seni de batı emperyalizmi ile ekonomik çıkarlarını korumak uğruna, AB ve başta İngiltere ile kol kola girip müsamaha gösterdiğin bu yobaz ateş yakacaktır ki farkında bile değilsin. Bu ateşi körüklemekten vazgeçmek dünya barışı için elzemdir. Bu ateş Ukrayna savaşı ile insanlık için yıkıcı etkilerini göstermeye başlamıştır. Hem batı hem Slav emperyalizminin temsilcileri, kirli dünya egemenliği emelleriniz için Vehhabilik ile kamufle edilmiş Arap kültürü üzerinden Türk dünyası ile mücadele sizi ve taşeronlarınızı tüketecektir. Bir kısım kriptolar bir kısım korkak ve menfaatperest Türk gibilerden işbirlikçi bulmanız bile nihai hedefinize sizi ulaştırmayacaktır.


Büyük önder eşsiz kurtarıcı ebedî başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu idrâk yolundaki kutlu ilk adımının yıldönümünün Türk Dünyasına kutlu olmasını diliyor Tanrı'dan idrâkimizi yüceltmesini istiyorum. Küçük Asya halkına gelince Türk ya da Kürt etnik kökeni ne olursa bilimin ve demokrasinin aydınlık ve evrensel ilkelerinde ittihad etmek durumundadır.


Saygılarımla

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page