top of page
  • Yazarın fotoğrafıProf. Dr. Mahmut Can YAĞMURDUR

HAFTAYA BAŞLARKEN

"Hayatta En hakiki mürşit ilimdir"


Bilmek ve inanmak ile görmek ve işitmek arasında yaşam gidip gelir. Ama yine de metafizik gerçekliğin kavranabilmesinde bilim en somut yöntemleri sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda irrasyonalite de insan zihninin bir gerçeğidir.


Bir yanda rasyonel düşünsel dizge zihnimizi nedenselliği çözmeye zorlarken, irrasyonelite ise bilme arzumuzu diri tutuyor. İşte metafizik dediğimiz kavrama yaklaşımımızda ortaya koyacağımız tercih yaşam yolumuzu belirliyor gibi. Bir yanda felsefî mistisizm diğer yanda dinsel mistisizm...Bir yanda irrasyonaliteyi bir zihinsel gerçeklik olarak telakki edip bilme arzusunu diri tutmak, yani "Hayatta En hakiki mürşit ilim" mottosunu düstur edinmek, diğer yanda ise dinsel mistisizm girdabında esrimeler ve halusinojenler ile bir bilgi üretmeden ömrü tüketmek.


Belki de doğu dünyası ile batı dünyası arasındaki en önemli fark burada yatıyor. Bir yanda ayağa kalkarak uzağı görmek gayreti, diğer yanda kendisini miraçta gören kibirli kısır döngü. Siyasal ve ekonomik anlayışta da bu etki nedeniyle farklılık kaçınılmaz oluyor elbette.


Bir yanda gökteki buluttan, uçan kuştan geleceği bilebileceğini zanneden kitle diğer yandan deneysel akılcılık ile yaratılan bilgi birikimi. Bazen de bizzat zihninde resmettiklerini gökyüzüne çizerek yarattığı astrolojiye kendi duygu ve düşünce dünyasını esir edebiliyor insan. Elbette süreç kolay değil belli. Bu konuyu Hristiyanlık ve Müslümanlık çerçevesinde değerlendirmek de konuya yeknesak bakmak demektir. Sanki her iki dinin içinde birbirine zıt yüzlerce görüş yokmuş gibi. Maalesef yaşadığımız dünya artan nüfusa yetmezken hala hem doğu hem de batı dünyasında ırkçılık ve dinsel fanatizm prim yapıyor, bencil ve sinsi politikalar üretilmeye devam ediyor.


Küfürbaz bir jargon ile provoke edilen milliyetçilik/mikromilliyetçilik ve dinsel faşizm hem doğuda hem batıda destek bulabiliyor. Tüm dinsel ideolojilerde kin ve mesnetsiz kindar politikalar dünya barışını tehdit etmeye devam ediyor. Hepsinin arkasındaki güçler belli. Aşırılar daima şiddet ve yıkıcılıkta birleşiyor. Bu durumda samimiyetsizliğin olduğu yerde masumiyet zarar görürken insan sevgisinden dem vurmaya hiçbirimizin hakkı yoktur.


Prof. Dr. Mahmut Can YAĞMURDUR

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page