top of page
  • Yazarın fotoğrafıProf. Dr. Mahmut Can YAĞMURDUR

CUMHURİYET BAYRAMI

Türk Ulusu'nun kanla ve irfanla kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti çizgisinde yürümek mecburiyetindedir. Bu ise ancak erdemli nesillerin omuzlarında ve onların gayreti ile mümkündür. 29 Ekim 1923 te gerçekleşen bu tarihsel olay, aynı zamanda siyasal, kültürel ve sosyal bir devrimdir. Bu eşsiz devrimi yok saydığını zannedenler bulunduğu gibi, gizli veya açık muhalifler dün olduğu gibi bugün de mevcuttur.


Zira konu aydınlık ve karanlık mücadelesi olup bir yurtseverlik meselesidir. Muhalif olanlar bir taraf, bu devrimin yolundan yürüyenler bir taraftır. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk yurduna bu anlamda muhalif bir duruş ve söylemin, ister dinsel değerlere sığınsın ister etnisiteyi ön plana çıkarsın, kabul edilmesi mümkün değildir. Atatürk'ün gösterdiği amaçta ve kurduğu ülküde yürünecektir. Kulluk değil vatandaşlık, etnik ve dinsel ayırımcılık değil yurt birliği ve yurt sevgisi esastır.


Cumhuriyet Fazilettir


Cumhuriyet hürriyetinin farkına varmaktır


Cumhuriyet insan iradesinin Tanrısallığını bireyin kendinde fark etmesidir


Cumhuriyet kula kul olmayı bırakıp, hiç kimseye ve kuruma uluhiyet yüklememek idrakidir


Cumhuriyet insan zekasının özgürlüğü adına-eğitim davası uğruna tüm putları kırmaktır


Cumhuriyet kendi kendine yeterlik yolunda ihtiyaçsızlığın tadını almayı erek edinmiş yurtseverliktir


Cumhuriyet insan için insanlık yolunda ve yurtseverlik aşkı ile Türk gibi doğru, güvenilir ve çalışkan olmaktır


Cumhuriyet kendimizi dünyaya egemen olma zannından kurtarıp rasyonalist ahlak ile insanlığı yüceltme gayreti içindeki evrensel Türklük ülküsüdür


Cumhuriyet tüm insanlar ve insanlık için merhamet ve özgürlük kaygısını taşıyan yürekli insanların yoludur...


Bayramınız kutlu olsun


Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page